امکان پرداخت از همه کارت های عضو شبکه شتاب در این سامانه وجود دارد
بعد از ثبت مشخصات شما پرداخت بصورت امن در سایت بانک ملت انجام می شود
پس از اتمام موفق پرداخت شما به همین بخش از سایت بازخواهید گشت
مشخصات تاییدیه پرداخت را تا تسویه حساب نزد خود نگه دارید
در صورت بروز مشکل با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد

نام و نام خانوادگی *:
(ایمیل)پست الکترونیکی :
شماره تماس *:
علت پرداخت یا کد محصول *:
مبلغ واریزی به ریال*: